Wychodzimy z założenia, że najlepiej współpracuje się z firmami poleconymi. Wobec tego, sami polecamy firmy, aby mogli Państwo, poszukując odpowiedniego kontrahenta, oprzeć się na naszych doświadczeniach w kontaktach z nimi.

BIURO PROGRESS s. c. www.biuroprogress.pl
Firma oferuje usługi wirtualnego biura, wirtualnego sekretariatu oraz zarządzanie kalendarzem, usługę "siedziba firmy", "concierge" oraz obsługę telefoniczną.
Lambert & Wood Kancelaria Prawna sp. k. www.lambert-wood.com
Przedmiotem działalności Kancelarii Prawnej Lambert & Wood M. Hasiewicz sp. k. jest kompleksowa obsługa prawna i consultingowa podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności takie dziedziny prawa jak: prawo gospodarcze i handlowe, prawo cywilne, prawo podatkowe, prawo naprawcze i upadłościowe, prawo wekslowe, prawo budowlane, prawo administracyjne oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Falcon Consulting www.falcon-consulting.pl
Falcon Consulting zajmuje się doradztwem związanym z wykorzystaniem funduszy unijnych, doradztwem finansowym oraz szkoleniami. Oferuje pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw długo funkcjonujących na rynku jak również wspiera firmy, które są w początkowej fazie rozwoju. Informuje o aktualnych szkoleniach z PO KL 6.2 na otworzenie własnej firmy, doradza i pomaga wypełniać dokumenty zgłoszeniowe oraz informuje o szkoleniach dofinansowanych z EFS dla osób bezrobotnych i pracujących.
Centrum Doradczo-Szkoleniowe DPF Malon www.malongroup.pl
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o.o. oferuje fachową pomoc doradczą i szkoleniową w zakresie: projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami międzynarodowych standardów i norm, systemów zarządzania zasobami ludzkimi, budowy pozytywnego wizerunku Organizacji (PR), projektowania wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji kryzysowej oraz doskonalenia relacji z Klientem.
CDN Partner www.cdnpartner.eu
Przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem oprogramowania firmy COMARCH, przede wszystkim z linii CDN. Gwarantowane największe doświadczenie i najwyższe kompetencje w tym zakresie.
Agencja Celna "Intrasvat" Sp.J. www.intrasvat.pl
Działalność spółki polega na świadczeniu wszelkich usług celnych oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych zagadnień. Spółkę tworzą agenci celni z wieloletnim stażem, doskonale rozumiejący skalę problemów z jakimi zgłaszają się klienci. Dlatego, w konkretnych sytuacjach związanych z odprawami celnymi i Intrastatem, dostosowują się do indywidualnych potrzeb klientów.
Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej www.wsb.wroclaw.pl
Studenci Wyższej Szkoły Bankowej od 2000 roku odbywają w naszym biurze praktyki studenckie i staże absolwenckie.