W ramach usługi rozliczeń z ZUS proponujemy m. in.:

  • zgłaszanie przedsiębiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
  • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników zleceniodawcy;
  • prowadzenie rozliczeń składek ZUS przedsiębiorców;
  • sporządzanie deklaracji i raportów.