W ramach obsługi płacowo-kadrowej mieszczą się m. in.:

  • sporządzanie list płac;
  • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę;
  • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40);
  • zakładanie akt osobowych;
  • prowadzenie kart przychodów pracowników.