W ramach innych usług oferujemy m. in.:

  • weryfikację ksiąg i wyprowadzanie zaległości;
  • nadzór księgowy;
  • sporządzanie raportów i analiz finansowych;
  • sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego;
  • pomoc w uruchomieniu działalności gospodarczej;
  • pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania przychodów/dochodów;
  • likwidację działalności gospodarczej.