Biuro Rachunkowe ELEN powstało 07 lutego 1991 r. i od tego czasu, nieprzerwanie, działa na rynku usług księgowych. Prowadzone jest przez Helenę Czuprij–Lewandowską, posiadającą uprawnienia Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr wpisu 7503/1998). Aktualnie obsługujemy ponad 120 firm: zarówno spółek prawa handlowego jak i osób fizycznych.

Kadra Biura Rachunkowego ELEN to dziesięcioosobowy zespół, składający się z kompetentnych  pracowników, posiadających odpowiednie wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe. Charakter prowadzonej działalności wymaga od całego naszego zespołu nieustannego podnoszenia kwalifikacji, uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach, jak również aktywnego śledzenia zmian w obowiązujących przepisach prawa.

Dla zapewnienia najwyższego poziomu usług korzystamy z oprogramowania CDN OPTIMA dla biur rachunkowych oraz nieprzerwanie współpracujemy z radcami prawnymi i biegłym rewidentami. Celem ochrony interesów naszych klientów zawarliśmy ubezpieczenie OC dla osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe. Aby przyspieszyć wymianę informacji z KRS, ZUS oraz Urzędami Skarbowymi, wykorzystujemy w codziennej pracy podpis elektroniczny.